#7108 پاسخ
avatar
محمد قدسی

مردم مقاله را با پرداخت هزینه به محله اوپن می فرستند تا شانس بیشتری برای استناد داشته باشد. در خارج از ایران هزینه چاپ مقاله را دانشگاه می پردازد مضاف بر ان که به محقق هم پاداش پرداخت می شود. ایرانی ها از همه لحاظ فقیر شده اند از نظر مالی از نظر فرهنگی….