#7121 پاسخ
avatar
ریحانه

سلام و خسته نباشید. منظور از اینکه ژورنالی در انجمن مورد پرسش/بحث قرار گرفته است چیست؟ یعنی ممکن است در لیست سیاه وزارتین علوم یا دانشگاه آزاد قرار گیرد؟ چون در حال حاضر ژورنال Crop Breeding and Applied Biotechnology در این لیست ها قرار ندارد.