#7141 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
دانشگاه شهید بهشتی غالب مجلات متعلق به انتشارات MDPI را در 95/11/23​ نامعتبر اعلام کرد. بنظر میرسد دلیل این تصمیم، حواشی های متعدد ایجاد شده در سال 2014 درخصوص یغماگر (predatory) بودن مجلات این ناشر و مستندات ارائه شده توسط Jeffrey Beall بوده است