ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#7147 پاسخ
avatar
بابک

موسسه امینـ….. هم ۳ ماهه منو سرکار گذاشته و پول منو برده.
کسی میتونه کمک کنه جایی ازشون شکایت کنم؟
همه کلاهبردار شدن به خدا