#7149 پاسخ
avatar
رضا

علیرضا برای چه منظور مقاله را ارسال کردید؟ فعلا جورنال مذکور مورد تایید وزارت علوم هست و در لیست سیاه قرار ندارد. البته در لیست احتیاط این سایت قرار دارد، ولی معمولا دانشگاهها بر اساس لیست سیاه عمل کنند. این جورنالهای isi امرجینگ ممکن است در آینده jcr بشوند و ایمپکت دریافت نمایند. همانطور که امسال 276 جورنال برای اولین بار if گرفتند. حتی جورنالهایی بودند که ایمپکت بالای 2.5 به یکباره دریافت کردند. ولی خب از آینده کسی خبر نداره.