#715 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Journal of Fundamental and Applied Sciences" با شناسه "ISSN : 1112-9867" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در گستره موضوعی وسیعی (از مهندسی تا علوم زیستی) پذیرای مقالات است. این ژورنال تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده و نمایه های پوشش دهنده آن درجه 2 محسوب میشوند. هرچند که درخصوص ارزیابی نمایه ESCI پیش تر بحث شد (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره  ۹)