ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7156 پاسخ
avatar
پوریا

با سلام، گاهی پیش می آید که یک نشریه از فهرست نشریات معتبر خارج (حذف) می شود اما مقاله در زمان اعتبار آن چاپ شده است چگونه می توان به سابقه نشریه در زمان معتبر بودن دست پیدا کرد. ممنون