#7169 پاسخ
avatar
علی

سلام
. این مجله هم پول اخذ می کند هم دوتا سایت متفاوت برایش درج میشود. هم در لیست سیاه دانشگاه آزاد نیز بوده. معلوم است که از آن تیپ مجلات کلاهبردار جعلی است که نه در لیست ISI و نه در ISC نمایه شده. و فقط دارد در شرایط موجود متاسفانه سوءاستفاده می کند.