#718 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Social Behavior and Personality: an international journal” با شناسه “ISSN 0301-2212” ضمن قرارداشتن در نمایه scopus دارای ضریب تاثیر و در نمایه معتبر JCR قرار داشته و تا این لحظه در لیست سیاه نیز گزارش نشده است.
اما توجه داشته باشید که هایجک شدن این ژورنال نیز گزارش شده است.