#721 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "International Research Journal of Finance and Economics" با شناسه "ISSN 1450-2887" فاقد ضریب تاثیر و در فهرست ژورنال های کم اعتبار گزارش شده است.