#7210 پاسخ
avatar
کاربر

با سلام
در سایت ضریب تاثیر نام این ژورنال در مجموعه ژورنال های جعلی قرار دارد لطفا آدرس سایت جعلی و همچنین سایت اصلی مجله که از روی آن جعل شده است را معرفی نمایید تا پزوهشگرانی که قصد ارسال مقاله به سایت اصلی مجله را دارند دچار اشتباه نشوند. در حال حاضر بنده نمی دانم که آیا این ژورنال اصلی است یااین که جعلی است و اگر جعلی است آدرس سایت اصلی مجله کدام است؟