ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها فصلنامه علمی تخصصی ایده های نو درعلوم مهندسی و فناوری پاسخ به : فصلنامه علمی تخصصی ایده های نو درعلوم مهندسی و فناوری

#7228 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در حال حاضر فاقد امتیاز “علمی-پژوهشی” و یا “علمی-ترویجی”