ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟ پاسخ به : منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟

#7243 پاسخ
avatar
رامین

سئوال خاصی از مدیریت محترم داشتم. اخیرا جورنالهای امرجینگ حدود 270 مورد ایمپکت گرفتند. گویا جورنالهای امرجینگ موجود در wos از سال 2015 وارد شدند. دوره بررسی آنها معمولا چند ساله هست که if بگیرند؟ یا کلا ممکنه این مدت به سالها افزایش پیدا کنه و یا در گرفتن if کلا مردود بشوند؟
با تشکر