ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟ پاسخ به : منظور از ژورنال های ISI-Listed و ISI-WOS چیست؟

#7249 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نمایه ESCI صرفا یک دوره ارزیابی محسوب شده و هیچ معنایی درخصوص پیوستن به JCR ندارد.

لازم به تذکر است که در به روزرسانی 2018، فقط حدود 270 ژورنال به نمایه JCR افزوده شد، و این درحالی است که بالغ بر 6300 ژورنال در نمایه ESCI حضور دارند، به معنای دقیق تر، فقط 4 درصد مجلات ESCI موفق به طی نمودن مرحله ارزیابی شدند.
پیش تر درخصوص اعتبار نمایه ESCI صحبت شد، مختصر آنکه ESCI پرستیژ مجلات یغماگر بوده و تلقی اشتباه جامعه دانشگاهی از این نمایه فرصتی برای ایجاد بازار تبلیغات فریبنده فراهم نموده است.