#7285 پاسخ
avatar
علی شریفی

با عرض سلام وخداقوت

چطورمیشه یه نشریه بولتن که فصلی چاپ میشه روتبدیل به مجله تخصصی کرد؟
نشریه مربوط به انجمن شرکتهاست