#7308 پاسخ
avatar
مسلم

سلام
مقاله ای برای این مجله فرستادم و برای چاپ از من تقاضای پول کردم
برای همین از دانشگاه تهران استعلام گرفتم که پاسخ دانشگاه این بود:
با سلام و احترام
به استحضار می رساند که به علت پولی بودن نشریه و همچنین مراحل داوری نشریه در دستور کار کمیته اعتبار سنجی نشریات بین المللی می باشد لذا تا اعلام نشدن نتیجه بررسی نشریه در کمیته اعلام نظر نخواهد شد