#7325 پاسخ
avatar
م حبيبي

با سلام 
بنده دانشجوي دكتري مديريت دولتي 
براي دفاع رساله ام اين مجله مورد تاييد دانشگاه ازاد و وزارت علوم مي باشد؟؟؟