#7334 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
جستجو در وبسایت ضریب تاثیر مبتنی بر شناسه ISSN انجام میشود، علیرغم “علمی-پژوهشی” بودن این مجله، لیکن این شناسه در سامانه رتبه بندی وزارت علوم هنوز وارد نشده است/