ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7351 پاسخ
avatar
امین

با سلام
با توجه به پیام شما در 9 تیر 97 که فهرست دانشگاه شهید بهشتی در نتایج سایت ضریب تاثیر متوقف شده،خواهشمند است ضمن اعلام رسمی مدیر سایت ،انجام جستجو را نیز متوقف نمایید.زیرا همچنان برخی دانشگاهها نظیر دانشگاه… برای بررسی مقالات به سایت ضریب تاثیز استناد می نمایند و جستجو می کنند و همچنان سامانه پیام نا معتبر بودن نشریه را با توجه به فهرست دانشگاه شهید بهشتی اعلام می کند.
در این صورت چه بسا به ناحق فعالیت های اعضای هیات علمی ان دانشگاه مورد تایید قرار نگیرد و از دریافت امتیازات ان مقاله محروم شوند.
در واقع فرایند بررسی ناخوداگاه دارای خطای زیاذی خواهد بود.
با تشکر از رعایت اخلاق علمی شما