ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7353 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
با توجه به اندک بودن موارد “عدم تطابق عنوان ژورنال” در این فهرست، موارد رویت شده حذف گردید. و بررسی در لیست مجلات نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی به سامانه بازگشت/