ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر کنفرانس ISC پاسخ به : کنفرانس ISC

#7380 پاسخ
avatar
بهرام

با سلام
، برابر با اخرین ایین نامه های دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی صرفا به مقالاتی که در مجلات با درجه علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم و یا مقالاتی که در مجلات isi دارای ضریب تاثیر به چاپ میرسد اجازه دفاع از رسال دکترا داده می شود.بنابراین با چاپ مقاله در کنفرانس های isc نمی توان از رساله دکترا دفاع نمود.