ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7382 پاسخ
avatar
رضا

جناب تلیکانی اگر دانشگاه شما مربوط به وزارت علوم هست یعنی دانشگاه آزاد نیست، بر اساس لیست سیاه وزارت علوم موضوع را صرفا بررسی می کنند.
حتی اگر در لیست سیاه هم باشد دانشکده مختار است که خود تصمیم بگیرد. من دوستانی میشناسم که با مقاله چاپ شده در لیست سیاه، دفاع دکتری داشتند. اصولا شورای دانشکده مهمترین تصمیم گیر در این موارد است و ما بقی موارد صوری می باشند. دقیقا این موضوع در قبولی دکترا و جذب هیات علمی صدق می کند.