#742 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Journal of Water Resources and Environmental Engineering” با شناسه “ISSN: 2141-6613” فاقد ضریب تاثیر و در فهرست مجلات کم اعتبار گزارش شده است.