ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟ پاسخ به : چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟

#7422 پاسخ
avatar
علی

رضا جان سلام
داوری شده. ادیتور 45 روزه در حال ارزیابی نتیجه داوری هاست که بر اساسش وضعیت رو اعلام کنه!!!