#7447 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ساسان: … این عنوان برای دو تا مجله است؟ یکی بخش مربوط مسایل ریاضی و یک مجله برای مباحث مهندسی ،که ایمپگت و اعتبارات متفاوت دارند ؟ …

با سلام
شناسه ISSN فقط به یک ژورنال تعلق دارد، بدیهی است که هر ژورنال میتواند شامل چندین زمینه تخصصی باشد

  چرا بهشتی نزده پس ؟

لیست نامعتبر درون دانشگاهی اختصاص به همان دانشگاه مولف دارد، و برای دانشجویان سایر دانشگاه ها صرفا یک تذکر و احتیاط محسوب می‌شود.

ارجاع یک

ارجاع دو

ارجاع سه