#7450 پاسخ
avatar
شاه مردی

متاسفانه این ژورنال در لیست سفید بنیاد نخبگان نیست.
بحث در این رابطه بی معنا است همه دارن بر اساس منافع خودشان حرف میزنن
ولی نامردیه کسی که پول داره براحتی در این مجله مقاله چاپ کنه کسی که نداره نه

در کشوری که قضاوت سواد فقط بر مبنای مقاله است این یک فاجعه محسوب میشه