ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال پاسخ به : ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال

#7469 پاسخ
avatar
رضا

احتمال اینکه بفهمند تا حدی کمه. خصوصا اگر یکی اشپرینگر و دیگری مثلا تیلور فرانسیس باشه. اما اگر متوجه بشوند در مرحله اول اخطار داده میشه. بنابراین نویسنده به بلک لیست در ابتدا نمیره که اگر بره بشدت موضوع وخیمی هست.
حداقل عنوان و چکیده را تغییر بده و اگر یکی اکسپت اومد، دیگری را withdraw نمایید.