#7529 پاسخ
avatar
محمد

به من گفتن این ژورنل زیر مجموعه
Thomson Reuters
هست!!!
آیا این درسته؟؟؟
چون خیلیا گفتن با دریافت مبلغی مقاله رو در این ژورنال چاپ میکنن به دلیل اینکه زیر مجموعه Thomson Reuters
هست!!!
میتونید راهنماییم کنید ممنون…