#7541 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

ژورنال مدنظر شما بررسی شده و مغایرتی دیده نمیشود. (ژورنال مدنظر شما در Quartile 2 قرار دارد)

سعی ما در ارائه نتایج به روز است/