#7551 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در صورت حضور ژورنال در آخرین به روزرسانی نمایه JCR، سابقه آن نیز به نمایش درخواهد آمد.

ژورنال مدنظر شما از نمایه JCR خارج شده است.