#7553 پاسخ
avatar
جعفری

با سلام به تازگی مقاله ای در این مجله ISI چاپ کرده ام.لطفا توضیح دهید چرا در مورد این مجله معتبرتوصیه به احتیاط شده است؟ سپاسگزارم