ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر انصراف از چاپ مقاله در ژورنال پاسخ به : انصراف از چاپ مقاله در ژورنال

#7580 پاسخ
avatar
عباد

باسلام من ادیبهشت97یک مقاله به یه کنفرانس ارسال کردم و اکسپت هم شده وگواهیش صادرشده ولی حالاازچاپش پشیمون شدم ومی خوام انصراف بدم آیا بادرخواستم موافقت میشه؟باتشکرازفراوان ازشما.