#7595 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
بنظر به دلیل معرفی انتشارات De Gruyter در لیست جفری بیل بوده است. بطور مشخص پس از ادغام مجلات انتشارات “Mediterranean Center of Social and Educational Research” در De Gruyter