#764 پاسخ
avatar
نسیم

ایا مقاله چاپ شده در ژورنال Modern Applied Science
وضعیت اعتباري: Scopus / کشور صاحب امتیاز: کانادا
کد شناسایی بین المللی
ISSN 19131844
دارای امتیاز بیشتری است یا همایش های بین المللی؟