ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7643 پاسخ
avatar
فرانک

متاسفانه معلوم نیست دانشگاه شهید بهشتی واقعا رو چه حسابی اومده ژورنالی با ایمکت 4 رو نا معتبر دونسته
واقعا برای خود من جای تعجب هست
به هرحال به نظرم اگر کسی قصد ادامه تحصیل برای اون ور آب رو داشته باشه نظر این دانشگاه اصلا مهم نیست