#7659 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
از حیث اعتبار داخلی: علمی پژوهشی و ISC
اما از جهت اعتبار بین المللی، در حال حاضر در نمایه های تراز اول قرار نداشته و متوسط ارزیابی میشود.
از حیث تنها مجله ایرانی مدیریت مندرج در WOS، بله صحیح است. (بواسطه نمایه ESCI)