#7663 پاسخ
avatar
امید

خیر بنده با همین مقاله که توسط موسسه ا[..]اق معرفی شد نتونستم دفاع کنم
میبلغ 1650000 تومان هم گرفتند اما این مجله مجانی هست. حواستون باشه