ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر isi بدون ضریب تاثیر داریم؟ پاسخ به : isi بدون ضریب تاثیر داریم؟

#767 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

زمان انتشار با فرض عدم نیاز به انجام اصلاحات است. اما بطور معمول داوران این درخواست را خواهند داشت.
ژورنال "Journal of Economic Dynamics and Control" از open-access بعنوان یک آپشن پشتیبانی میکند (انتخاب با شما است) ، و هزینه آن همانطور که اشاره کردید 1800 دلار است.