ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای پاسخ به : مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای

#7700 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

بنا به درخواست مدیرمسئول و سردبیر این مجله مبنی بر عدم گفتگو و طرح مباحث مرتبط با آن در انجمن وبسایت ضریب تاثیر، این تاپیک بسته اعلام میشود.