ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها مجله علمی پژوهش در حقوق فقه فلسفه و الهیات پاسخ به : مجله علمی پژوهش در حقوق فقه فلسفه و الهیات

#7702 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

بنا به درخواست مدیرمسئول و سردبیر این مجله مبنی بر عدم گفتگو و طرح مباحث مرتبط با آن در انجمن وبسایت ضریب تاثیر، این تاپیک بسته اعلام میشود.