ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7705 پاسخ
avatar
امیر

باسلام و احترام به نظر یکایک همکاران علمی و پژوهشی. به پیشنهاد من صحیح نمی باشد و دور از اخلاق علمی و پژوهشی و انصاف می باشد که نظر خاص یک دانشگاه را مدنظر قرار دهیم و همانطور که اهالی علم می دانند، لیست سیاه معرفی نمودن یک ژورنال بستگی به عوامل مجموعه ی دانشگاه خاص دارد و به دور از انصاف هست که ژورنال مربوطه لیست سیاه یک دانشگاه خاص شود و به کل کشور بسط دهیم و میزان و معیار همان وزارت علوم قراردهیم. سوال این است: آیا امکانات، پژوهشی، آزمایشگاهی و حتی آموزشی یک دانشگاه مرتبه ی سه که در دورترین نقطه ی کشور واقع شده است و تازه راه اندازی شده است با دانشگاه شهید بهشتی یکسان می باشد؟؟؟

قطعا یکسان نمی باشد و حتی مقایسه در ذهن صحیح نمی باشد. به نظر من: Applied Mathematics and Computation در لیست مجلات معتبر وزارت علوم است و همچنین دارای ضریب 1.7 هستش. خواهشمنداست این ژورنال از لیست سیاه دانشگاه شهید بهشتی دربیارید.