#771 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ، انتخاب “Modern Applied Science” توصیه نمیشود. اما درخصوص عنوان کلی “کنفرانس های بین المللی” قطعا ارزیابی دقیق برای هر کنفرانس لازم است.