#772 پاسخ
avatar
مصدق

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)

وضعیت اعتباري:

ISI
Emerging Sources Citation Index
کشور صاحب امتیاز: تونس
سایت ژورنال: http://ijhcs[dot]com/index.php/ijhcs
هزینه و زمان پذیرش: 10 روز و 400 هزار تومان / هزینه چاپ: 2 ماه و 900 هزار تومان
Impact Factor: 1.48
http://scienceimpactfactor[dot]com/?p=1238
لینک تامسون رویترز:
http://ip-science.thomsonreuters[dot]com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2356-5926

با سلام ایا این مجله دارای اعتبار می باشد ؟