ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#7773 پاسخ
avatar
رضا

جناب معمار نداشتن مقاله در واقع از دست دادن امتیاز مربوط به این بخشه که تا 20 امتیاز از 100 امتیاز را شامل میشه، در کنار معدل و نوع دانشگاه تحصیل- نمره آزمون کتبی- کیفیت و موضوع پایان نامه- نحوه صحبت کردن و… که خب عدم مقاله ممکنه تاثیر در دید داور هم بزاره و امتیازهای بخشهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار بده
مگر آنکه شماره مثلا رتبه فوق العاده ای در آزمون بیاری و دانشگاه خوبی هم خونده باشی که بدون مقاله، قبول بشی