ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر isi بدون ضریب تاثیر داریم؟ پاسخ به : isi بدون ضریب تاثیر داریم؟

#778 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

درصورتیکه پژوهش با سرمایه گذاری جدی یک نهاد خاص انجام گرفته باشد، غالبا آن موسسه تمایل دارد که مقاله منتشر شده را در راستای توسعه اهداف علمی ، تجاری خود بصورت رایگان در منظر مطالعه دیگران قراردهد، ولذا هزینه دسترسی و انتشار را خود میپردازد.
مطمئنا این گزینه برای یک دانشجو که صرفا هدف اش تامین نمره دفاع است، ایجاد نشده.