#7782 پاسخ
avatar
محمدرضا اصغری پور

مجله مذکور هزینه بالایی برای انتشار مقاله دریافت می کند و تمام مقالات را بدون داوری منتشر می کند. این مجله به زودی در فهرست نشریات بی اعتبار قرار خواهد گرفت.