ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انتخاب ژورنال مناسب انتخاب ژورنال مناسب در ISI با ضریب تاثیر در رشته روانشناسی پاسخ به : انتخاب ژورنال مناسب در ISI با ضریب تاثیر در رشته روانشناسی

#7814 پاسخ
avatar
بابک قاسمی

سلام لطفا در خصوص مجله معتبر و مورد تایید وزارت علوم کمکم کنید