ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای Awaiting assignment در فرآیند داوری پاسخ به : معنای Awaiting assignment در فرآیند داوری

#7839 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نویسنده: … سلام awaiting admin دقیقا منظورشون چیه ؟ دوماه طول کشیده برای مقاله با این عنوان ..

 

با سلام
مقاله شما در حال ارزیابی مقدماتی و یافتن داور مناسب توسط سردبیر است. اما با توجه به گذشت دو ماه، پیشنهاد میشود با سردبیر طرح موضوع کنید