#7846 پاسخ
avatar
مسعود راد

متاسفانه این موسسه فقط دنبال جذب مخاطب بوده و به هیچ عنوان بررسی علمی انحام نمیدهد.
فقط نشریات رو فاقد اعتبار اعلام میکنید حتی خود ادمین برای هر نشریه ایی که از راه میرسد مینویسد که کلی مقاله ایرانی چاپ شده. در حالیکه بیشتر نشریات حتی یک عدد مقاله ایرانی ندارند.
جالبه