ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#7850 پاسخ
avatar
رضا مستوری

می گویند کسی را که خواب است می توان بیدار کرد اما کسی را که خودش را به خواب زده است نمی توان بیدار کرد.
حکایت افرادی هست که خودشان بهتر از هر کسی می دانند که :
1) چقدر بی سوادند
2) چقدر ترسو هستد که جرات ندارند مقاله شان را برای ناشران معتبر مثل الزویر و اسپرینگر و تیلور اند فرانسیس و … بفرستند.
3) چقدر پول داده اند به موسسات تا مقاله برایشان تهیه و ارسال شود
4) ایمیل چه افرادی را به عنوان داور به مجله معرفی کرده اند (پسر خاله، دوست، دانشجو و…)

و حالا ناراحتند که چرا با مقاله چاپ شده آبکی فرصت دفاع و عرض اندام و یا ارتقا دارد از آنها صلب می گردد.